Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis

Mina tutvusin selle ülesande jaoks õpikeskkondade kujundamisega.

Viimastel kümnenditel on õpetamise praktika väga palju muutunud seoses arvutite kasutuselevõtuga.

On tulnud juurde uusi õpetamisstrateegiaid, mis toetavad õpiprotsesse.

Erinevad õpikeskkonnad loovad nii õpetajatele kui õppijatele suurepäraseid võimalusi teadmiste omandamisel. Peamine roll on ükskõik millises keskkonnas õppimises ikka sama: motiveerida ja toetada õppijat. Kui eelnevalt on suur roll olnud õpikeskkonna kujundamisel õpetajal, siis uute tänapäevaste õpikeskkondade kujundamisel on samaväärne roll ka õppijal. Aina rohkem on õppijal e-õppes võimalus ise koostada õppimiseks vajalikke materjale ja neid kaasõppijatega jagada. See tähenda  erinevate materjalide suuremat kättesaadavust.

Tekkimas on avatud ja vabalt kättesaadav sotsiaalne tarkvara, st mitmetest vabavaralistest vahenditest loodud keskkondi. Siin saab iga õppija endale vajalikke materjale alla laadida vastavalt vajadusele. Eeliseks on ka see, et infot on võimalik jälgida igast arvutist ja vastavalt ajalisele soovile infoga tutvuda.

Artiklis on juttu viimase aja kõige uuemast õpikeskkonnast-personaalsest õpikeskkonnast. Personaalne õpikeskkond on süsteem, kus õppija ei pea kohanduma kooli poolt etteantud süsteemiga, vaid iga õppija saab ise kujundada ja luua personaalse õpikeskkonna. Seda kasutatakse küll peamiselt keskkooli tasemel ja selleks peaks olema väga hea enesekontrolliga enda õppetegevuse üle.

Veel oli infot vookogude kohta, mis on nende eesmärk ja kasutusvõimalused.  Nende eesmärk on vähendada ajakulu, leides koheselt pealkirjadest vajaliku info ja vajadusel lugeda materjali algallikast.

Mina olen enda õppeprotsessis kasutanud näiteks Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli e-õppe programme, kus olen osalenud nii sotsioloogia, psühholoogia kui ja programmeerimiskursustel.

https://opikeskkonnad.wordpress.com/2017/09/11/esimene-teema-opikeskkonna-ja-vorgustiku-roll-opiprotsessis-2/

Advertisements

Õpikeskkonad ja -võrgustikud. Õpileping

Teema – Soovin õppida seda, kuidas erinevates õpikeskkondades õppija toimetada ja teadmisi omandada saab. Samuti tahaksin teada saada, kuidas erinevates keskkondades ise õppematerjale luua ja üles panna.

Eesmärgid – Kuna töötan keskkonnas, kus töö tegemise ehk info talletamise reeglid võivad pidevalt muutuda, huvitun sellest, kuidas töötajatele uusi reegleid selgeks teha ja neid kinnistada. Kui oled harjunud mingit asja pidevalt ühte moodi tegema, aga järsku toimub näiteks mõne teatud riigi kliendi andmete haldamisel muudatud, siis on raske uut reeglit meelde jätta ja selle järgi toimida.

Strateegiad – Oma eesmärkide saavutamiseks peaksin loengutes kaasa mõtlema ning töötama iseseisvalt läbi materjalid.  Peaksin tähtaegadest kinni pidama ja pidevat tööd tegema, et mitte jätta koormust ühele hetkele.

Vahendid/ressursid – Eesmärgi saavutamiseks on mul vaja õppejõudu, kes jagab materjale ja informeerib sellest, mida tasub vajalike teemade selgeks tegemiseks teha. Samuti on mul vaja arvutit ja Internetti, mis on selle õppeaine möödapääsmatuks õppevahendiks.

Hindamine – Arvan, et olen oma eesmärgi saavutanud, kui oskan vähemalt ühes keskkonnas, kas või näiteks WordPressis edukamalt tegutseda ja oma blogi pidada. Hindan oma saavutusi ka sellega, kas olen tähtaegadest kinni pidanud ja tööd õigeaegselt esitanud.

https://opikeskkonnad.wordpress.com/2017/09/10/ajaveebi-ulesseadmine-ja-opileping/